Insects in fireworks
Šestinožky a fejerverky

Joseph R. COELHO

1

Abstract: Fireworks with entomological names were observed in order to examine how arthropods were represented.  Hymenoptera were the most commonly occurring group, followed by Lepidoptera and Arachnida. Fountains were the most common type of entomological firework, followed by aerial spinners.  The most frequent noise associated with insect fireworks was the crackle, followed by the hummer.  Most fireworks examined depicted a swarm of insects on their packaging, and photorealistic images were common.  Bees and wasps lend themselves well to these types of fireworks, as shooting sparks bear a passing resemblance to them. The similarities between fireworks and other entertainment media in terms of how insects are used was remarkable, suggesting a unified cultural perception of insects.  As is common, many negative values were reinforced.

Abstrakcijny: V tom členku byli oględane fejerverky imajųće entomologične imena dabysmo prěględěli koliko imen proizhodi od členistonogyh. Hymenoptera byla najvyše čęsta grupa, a za njejų na vtorom městě Lepidoptera i Arachnida. Fejerverky-vulkany byli najvyše obyčny tip entomologičnogo fejerverka, a za njim na vtorom městě, fejerverky-pčely. Najčęstši tip šuma svęzany s “insektovymi” fejerverkami byl trěsk a poslě njego brěnčanje. Vęćšina prěględěnyh fejerverkov iměla na svojem opakovanju roj insektov, takože fotorealistične obrazy byli čęste. Pčely i osy javili sę mnogo upotrěbime v tom tipě fejerverkov, za to že strěljajųće iskry jim tvoręt kråtko podobenstvo. Ta shodnosť medžu fejerverkami, inymi srědstvami veselja i korišćenjem u njih insektov jest dostojna zrěnju i prědklada fenomen ujedninjenoj kulturnoj percepcije insektov. Kako byva obyčajno,osoblivo naznačene byli negativne svojstva.

Keywords: pyrotechnics, entomology, culture, bee, wasp, butterfly, spider

Open full article

Creative Commons Attribution (CC BY)

1

Contact information: coelhjo@quincy.edu

Supplementary file

Please cite as: Coelho, J. R. Insects in fireworks. Ethnoentomology 2, pp. 20–29, 2018. 

Ethnoentomology 2018

Volume: 2

Page range: 20–29

First published online: 12.7.2018