The influence of Mendel's beehive improvements on the development of beekeeping in Czech and Slovak Republics
Vplyv Mendelovych ulepšenji oulu na razvoj češkiho i slovačkiho pčelarstva

Erik TIHELKA

The Prague British School, CZECH REPUBLIC

1

Abstract: Apart from laying down the foundations of genetics, Johann Gregor Mendel was an active beekeeper. In the past, a number of Mendel's experiments with bees have been studied in detail. However, relatively little is known about new beehives Mendel developed. This study investigates Mendel's efforts in improving beehives of the time and how these improvements influenced the later development of apiculture in the former Czechoslovakia. For this purpose, the history of hive construction in Central Europe is briefly reviewed. It is concluded that Mendel rationalized the construction of the Moravian association's hive. His improvements probably inspired other development of association hives in the Czech and Slovak Republics. Some elements of Mendel's hive designs can be seen in later beehives constructed in Czech Republic and Slovakia. It is possible that these hive designs were directly inspired by Mendel's publications. In addition, Mendel was among the first beekeepers in Moravia to construct top opening movable frame hives with shallow boxes. It was not until 1980s that shallow boxes became widely established. Although, the authors of the later shallow box hives were probably not aware of Mendel's work, it is evident that Mendel was well ahead of his time. It is clear that Mendel's influence on modern living is not limited only to the study of genetics.

Abstrakcijny: Krom položeni zakladu genetiky, Johann Gergor Mendel byl aktivny pčelovod. V minulosti bylo raziskavano mnogo Mendelovych pčelich experimentu. Medžutym je znany jediny malo o oulech ktore Mendel izmyslil a razvinul. Tuta paper razsleduje Mendelovy usilje při ulepšovani oulu a ich vplyv na razvoj pčelarstva vo byly Československo. Zatom je kratce dany pregled o istorii projektovanje oulu ve strednji Evrope. Nakonec Mendel racionalizoval konstrukciji Moravisjkyho družstevního oulu. Jego praca nadohnutila razvoj inych družsetvnich oulu v Čehija i Slovakija. Nekoliko prvok Mendeloveho ouloveho projektovanje jest možno byt videno v pozdnejších oulech v Čehija a Slovakija. Jest možno že tuta konstrukcije boly nadohnutiny bezposrednjo Mendelovymi publikacemi. Dodavanje, Mendl byl medzi prvymi pčelovody v Moravě kto postavili vrhem pristupne ouly s melkimi nastavki. Až v 80. latech 20. stoletje sa široce ustanovili melke nastavki. Hot' pozdnejši avtori pravdapodobno neznali Mendelovu usilje, jest samorazumny že Mednel predstih jego vreme. Jest takože samorazumny že Mendlov vplyv na naš moderny živy presahuje studium genetiky.

Keywords: mendelism, Mendel, beekeeping, Apis mellifera, beehive, hive, type, history, development, Czechoslovakia, Central Europe, Czech Republic, Slovakia

Open full article

Creative Commons Attribution (CC BY)

1

Contact information: etihelka@seznam. cz

Please cite as: Tihelka, E. The Influence of Mendel's Beehive Improvements on the Development of Beekeeping in Czech and Slovak Republics. Ethnoentomology 1, pp. 29–37, 2017. 

Ethnoentomology 2017

Volume: 1

Page range: 29–37

First published online: 22.12.2016