Urban beekeeping in Antiquity
Grådsko pčelarstvo v antičnosti

Georgios MAVROFRIDIS

1

Abstract: The practice of apiculture inside ancient cities and smaller fortified settlements was known but not common during the first millennium BC and the first centuries AD. This conclusion is drawn by recent archaeological data from sites around the Mediterranean. When the security of the beekeepers and the bees, the control of the apicultural production, the protection of the hives from robbery or even the reinforcement of the defence during sieges was one of the main concerns, the beehives were placed inside the city walls. Possible problems deriving from the large number of bees within the urban environment were solved either by the construction of walls around the apiaries or the placement of hives at locations that would keep the bees away from the population.

Abstrakcijny: Pčelarstvo v antičnyh grådah i menših, fortifikovanyh oselenjah bylo znano (ale ne obyčno) v době prvogo stolěťja prěd  Hristosom i prvyh stolěťjah poslě Hristosa. Ta konkluzija jest stvorjena na osnově nedavnyh arheologičskyh danyh iz měst okolo Srědzemskogo Morja. Kògda glåvnom problemom byli bezopasnosť pčelarev i pčel, kontrola pčelarskoj produkcije, ohråna ulj od kradže ili daže podkrěpjenje obråny v časě obsady - ulje byli městovjene vnųtri krųga grådskyh stěn. Problemy svęzane s mnogymi pčelami u grådskoj okoliny byli råzvęzyvane: 1. ili tvorjenjem stěn vokrųg pčelnikov 2. ili råzměšćanjem ulj v městah ktore odděljali pčely od naseljenja.

Keywords: urban beekeeping, ancient beekeeping, ancient Near East, ancient Greece, ancient Athens

Open full article

Creative Commons Attribution (CC BY)

Contact information: mavrofridis@geo.aegean.gr

Please cite as: Mavrofridis, G. Urban beekeeping in Antiquity. Ethnoentomology 2, pp. 52–61, 2018. 

Ethnoentomology 2018

Volume: 2

Page range: 52–61

First published online: 26.10.2018